Burgemeester Ravestein: Niet alles in regels vastleggen

De algemene plaatselijke verordening, zeg maar de wetgeving over lokale regels en afspraken, wordt veel eenvoudiger en compacter. Het college van B & W stelt aan de gemeenteraad voor om een aantal regels uit die APV te halen. Vaak gaat dat over gedrag van burgers dat vanzelfsprekend zou moeten zijn.

Burgemeester Ravestein, portefeuillehouder op dit gebied, legt uit dat je niet alles in regels hoeft vast te leggen. “Iedereen heeft wel min of meer de verplichting om rekening met elkaar te houden. En dat willen we graag.”