Hoe worden statushouders begeleid in Pijnacker-Nootdorp?

Rond de zomer komen er flink wat nieuwe vluchtelingen met een verblijfstatus naar Pijnacker-Nootdorp. In het voormalig woonzorgcentrum ’t Hofland, dat momenteel wordt verbouwd, komen naast woningzoekenden uit de eigen gemeente ook statushouders wonen. Hoe worden zij in de gemeente opgevangen, en krijgen ze goede begeleiding?

Vluchtelingenbegeleiding, een onderdeel van Participe, werkt vanuit het centrum Buurt & Zo met een groot aantal professionals en vrijwilligers aan de opvang van statushouders. Hoe dat precies werkt, daarover gaat deze reportage.