Vignet Gezonde School voor ’t Kraaienest en Het Spectrum

Twee basisscholen in Pijnacker-Nootdorp hebben het vignet Gezonde School behaald. Het gaat om ’t Kraaienest in Nootdorp en Het Spectrum in Delfgauw. Het certificaat wordt uitgereikt aan scholen die ‘planmatig en structureel’ werken aan een goede gezondheid van de leerlingen. Dat kan door er in de lessen aandacht aan te besteden, maar ook door aanpassingen in de fysieke en sociale omgeving of door het creëren van ‘beweegvriendelijke’ en groene schoolpleinen. Ook is de bedoeling dat gezondheidsproblemen bij leerlingen worden gesignaleerd.

De gemeente Pijnacker-Nootdorp stimuleert scholen om te werken volgens de Gezonde School-aanpak, omdat die zorgt voor betere leerprestaties en minder schooluitval. Het gaat dan om voldoende bewegen en sporten, gezonde voeding, bestrijden van genotmiddelen, gezonde seksualiteit en het stimuleren van welbevinden. GGD Haaglanden begeleidt scholen bij het werken met de Gezonde School-aanpak.

’t Kraaienest in Nootdorp is al jaren actief op dit terrein. De school heeft nu het themacertificaat Bewegen en Sport behaald en zal naar verwachting binnenkort ook het themacertificaat Welbevinden behalen.

Het Spectrum in Delfgauw heeft de afgelopen jaren erg ingezet op het welbevinden van de leerlingen. De school geeft onder meer de Kanjertraining, een methode om de sfeer in de klas goed te houden en te verbeteren, onder andere door aandacht te besteden aan het elkaar vertrouwen en samen te werken. De school krijgt op 23 maart uit handen van wethouder José van Egmond (Onderwijs) het vignet Gezonde School uitgereikt.