Volgend jaar al bouwen op Thorbeckelaan

Woningcorporatie Rondom Wonen kan volgend jaar al aan de slag met het bouwen van kleine sociale huurwoningen op de Thorbeckelaan in Pijnacker-Noord en in het gebied Het Groene Vizier in Keijzershof. Het gaat om 83 sociale huurwoningen met een betaalbare huur. Eigenlijk zou de bouw pas in 2019 beginnen omdat de corporatie de financiering niet eerder rond krijgt, maar het kan nu twee jaar eerder door een gemeentegarantie die Pijnacker-Nootdorp wil afgeven. Met de beide projecten is 11 tot 13 miljoen euro gemoeid.

Aan de huizen is vooral behoefte bij kleine huishoudens met een laag inkomen, zoals jonge woningzoekenden en statushouders.  De wachttijd voor dergelijke sociale huurwoningen is de laatste tijd enorm opgelopen: nu zelfs al tot gemiddeld ruim vijf jaar.

Het project in Pijnacker-Noord kan al snel worden aangepakt. Rondom Wonen is daar al eigenaar van de grond. In Keijzershof is de grond nog in het bezit van de gemeente. Daar zal men dus eerst overeenstemming over de grondaankoop moeten krijgen.

Over de garantstelling is in de afgelopen maanden al gesproken in de gemeenteraad. De raad heeft geen bezwaar, omdat het dan mogelijk wordt om de huizen twee jaar eerder op te leveren. Wel wil de raad nog de mogelijkheid hebben om wensen en bedenkingen in te brengen. Dat is dan ook als voorwaarde opgenomen in het principeakkoord dat het college met Rondom Wonen heeft gesloten. Een andere voorwaarde is dat de woningen die in beide projecten worden gebouwd, minimaal 30 jaar als sociale huurwoning in stand worden gehouden.