(Voorlopige) uitslag raadgevend referendum

Op woensdag 21 maart werden in Nederland gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Door je stem uit te brengen bepaalde jij wie er namens u vier jaar lang in de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp zitten.

Ook werd er die dag het raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) gehouden.

In Pijnacker-Nootdorp  is bij het raadgevend referendum voor de wet als volgt gestemd:

Voor          11207 stemmen
Tegen        9427 stemmen
Blanco      836 stemmen
Ongeldig  69 stemmen

Op www.pijnacker-nootdorp.nl/verkiezingen staat de (voorlopige) uitslag van het referendum Wiv per stemlokaal.

Uiteindelijk stemde landelijk 48,7 procent van de kiezers tegen, terwijl 47,3 procent voor stemde. 4 procent van de landelijke kiezers maakte geen keuze en stemde blanco.

Kiesraad
Wil je meer weten over de verkiezingen of het referendum? Bijvoorbeeld wat er met blanco stemmen gebeurt? Of waarom we met het rode potlood stemmen? Kijk dan op de website van de Kiesraad.

De Kiesraad treedt bij verschillende verkiezingen op als centraal stembureau. Verder adviseert de Raad de regering over kiesrecht en verkiezingen.