Voorsprong op taakstelling statushouders

Waar de gemeente vorig jaar nog negen plaatsingen achterliep achterliep op de taakstelling voor sociale woningbouw, loopt Pijnacker-Nootdorp nu voor op schema met 28 plaatsingen. Dit komt deels door de ombouwing van het Hofland. Verder wordt op veel plaatsen in de gemeente hard gebouwd, bijvoorbeeld bij de Thorbeckelaan en bij de Groene vizier. De geplande quota voor 2018 staat op 80 plaatsingen, maar dit aantal is nog niet definitief.

Sociale woningbouw

Veel van de sociale woningen die op dit moment worden gebouwd zijn bestemd voor statushouders. De gemeente is wettelijk verplicht om hen te huisvesten. De druk op de woningmarkt is op het moment hoog, daarom zijn nog meer extra stappen genomen om die druk te verminderen. Met name ’t Hofland was zo’n stap. Alle woningen daar zijn inmiddels bezet, waarvan de helft door normale sociale huurders en de andere helft door statushouders. Behalve huisvesting heeft de gemeente veel andere projecten lopen om vluchtelingen te helpen met integreren en werk vinden. Sommigen zijn zo getraumatiseerd dat zij niet kunnen werken. Zij kunnen rekenen op psychiatrische ondersteuning.