Voortzetting succesvolle aanpak Pijnacker-Nootdorp en Zoetermeer

De gemeenten Pijnacker-Nootdorp en Zoetermeer ontvangen een subsidie uit de Europese migratie- en veiligheidsfondsen van het Agentschap SZW van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Hiermee gaan ze extra geld inzetten voor de al lopende integratie van vergunninghouders onder de noemer ‘Lokale kansen voor wereld talent’. ,,Met het extra geld is er ruimte voor meer taalondersteuning en nieuwe trajecten voor het combineren van inburgeren met werken. Waarschijnlijk kan dan ook volgende zomer de Zomerschool weer worden aangeboden. Dat is goed nieuws’’, aldus wethouder Van der Deijl.

De zomerschool is een vrijwillige, maar niet vrijblijvende, cursus die ervoor zorgt dat de al opgedane taalvaardigheid tijdens de zomerstop van de inburgering behouden blijft. Omdat het zomervakantie was, werd het programma verrijkt met onderdelen die naast nuttig ook leuk waren: rondje door de stad, kennismaking met Nederlandse gewoonten en op de fiets op bezoek bij enkele werkgevers.

Deze subsidie is aangevraagd door de gemeenten Zoetermeer en Pijnacker-Nootdorp samen. Dit is onderdeel van een bredere samenwerking met andere gemeenten in de regio om de integratie van vergunninghouders zo goed mogelijk te laten verlopen en verbeteren. De betrokken partijen delen hun kennis en trekken samen op waar dat kan. In de meeste gevallen zijn daar ook maatschappelijke partners bij betrokken.

Slechts een derde van de aanvragen die zijn ingediend bij het Agentschap SZW is toegekend. Zoetermeer en Pijnacker-Nootdorp zien dat als een erkenning van de goede resultaten van de lopende inspanningen. Van de extra investeringen in ‘Lokale kansen voor wereld talent’ komt drie kwart uit de subsidie. Het overige deel investeren de gemeenten zelf.