Vraag leerlingenvervoer 2019 – 2020 bijtijds aan

Verwacht je recht te hebben op leerlingenvervoer voor het schooljaar 2019-2020? Dien dan de aanvraag bij de gemeente in. Aanvragen moet je elk jaar opnieuw indienen. Een eenmaal toegekende vervoersvoorziening loopt niet automatisch door.

Digitaal aanvragen
Op de gemeente website onder Leerlingenvervoer aanvragen vind je nu de nodige informatie. Achter het tabblad ‘Werkwijze (aanvragen)’ kan je de aanvraag indienen.

Afhandeling aanvraag
Jouw aanvraag wordt getoetst aan de Verordening leerlingenvervoer gemeente Pijnacker-Nootdorp en de beleidsregels. Binnen acht weken krijg je bericht. De aanvraag moet compleet zijn. Voeg dus de gevraagde bewijsstukken bij.