Vragen aan het College over bijengif Imidacloprid

Donderdag 24 september zal de Algemene Waterschapspartij Delfland mondelinge vragen stellen aan het College over het bijengif Imidacloprid. Het College zal onze vragen direct beantwoorden, daarna is er een korte discussie met de VV (Verenigde Vergadering)

Verboden gif

In Pijnacker-Nootdorp en de rest van het Oostland, zijn er in 2019 restanten van het bijengif imidacloprid gevonden in oppervlaktewater terwijl dit bestrijdingsmiddel sinds april 2018 verboden is in open teelten. Alleen in kassen mag het nog worden toegepast.

Admire

Imidacloprid wordt verkocht onder de naam Admire, en het middel is uiterst effectief. Elk insect dat zijn snuit in een blad prikt, gaat er onherroepelijk aan. En, ook prettig voor de tuinders want je hebt maar weinig nodig, imidacloprid breekt imers maar heel langzaam af.

De Algemene Waterschapspartij wil dan ook dat de vervuiler betaalt en pleit voor een toeslag op de waterschapsbelasting voor de glastuinbouw.

Meekijken?

De vragen aan het College zijn live te volgen. Meekijken of meeluisteren kan via deze link:https://www.hhdelfland.nl/over-ons/vergadering-beluisteren