VVD kiest voor veilige bereikbaarheid

Goede bereikbaarheid en ontsluiting van de stads- en dorpskernen zijn heel belangrijk voor de VVD. Op zaterdag 3 februari hebben de kandidaatsraadsleden daarom per fiets de bereikbaarheid in onze gemeente zelf onderzocht.
Lijsttrekker Ilona Jense: ‘Bereikbaarheid is voor de VVD een speerpunt. Het gaat niet alleen om meer wegen, maar juist om het slimmer gebruik van bestaande wegen. Iedereen moet in Pijnacker- Nootdorp veilig van A naar B kunnen. Bereikbaarheid en wonen, werken en recreëren zijn niet los van elkaar te zien.’

Slimme verlichting bij het ‘engste plekje’
Tijdens de fietsroute van de lokale liberalen was het ‘engste plekje van Pijnacker-Nootdorp, achter het Shell-station, de eerste stop. Het fietspad ligt er overdag prima bij, maar met name in de donkere winter rijden veel jongeren van en naar de Groene Wijdte via deze weg. De VVD wil dat het hele fietspad tussen Pijnacker en Nootdorp wordt voorzien van slimme verlichting. Dat is verlichting die aan gaat als een fietser op het fietspad op rijdt en uit gaat.

Tuindersweg: de hoofdweg naar de N470 veilig inpassen
De liberalen reden vervolgens naar de Tuindersweg. De ontwikkeling van woonwijk Tuindershof vraagt namelijk extra inzet op verkeersveiligheid van de huidige hoofdweg, de Tuindersweg, die de wijk gaat doorkruisen. De VVD wil dat de Tuindersweg wordt uitgerust met reflectoren in het wegdek, zodat de bochten duidelijker zichtbaar worden voor automobilisten. Dat is belangrijk, omdat de weg daarmee in ieder seizoen en bij elke  weersomstandigheid veilig is.

Alle bedrijven bereikbaar en een fietstunnel onder de Komkommerweg
De VVD is blij met de aanleg van de verlengde Komkommerweg. Zodra de weg medio 2019 geopend is, kan het vrachtverkeer voor de glastuinbouwgebieden worden geweerd uit de oude kern van Delfgauw. Helaas geldt dat niet voor alle belangrijke tuinders, de VVD wil dat ook de Noordpolder en de Zuideindseweg goed ontsloten gaan worden. Ook op de plek waar de Komkommerweg straks op de N470 aansluit, is de verkeersveiligheid van belang. De VVD is blij met de inzet van VVD-wethouder Melzer voor de komst van een fietstunnel, zodat auto’s en fietsen veilig hun weg kunnen vervolgen.

Oude Leede bereikbaar
De onderhandelingen die wethouder Melzer met de provincie heeft gevoerd over de rotonde bij
Keizershof/Oude Leede zijn essentieel geweest. Oude Leede is immers een volwaardig onderdeel van onze gemeente. De rotonde maakt Oude Leede goed bereikbaar voor inwoners, maar ook voor hulpdiensten.

Via de weg is Oude Leede weliswaar bereikbaar, nu vraagt de digitale bereikbaarheid nog veel aandacht. Dat geldt voor het gehele buitengebied van onze gemeente. Internet is in de huidige maatschappij een basisbehoefte.

Tot slot bracht de VVD een bezoek aan de familie Westerman in Oude Leede. Zij zijn een klein voorbeeld van hoe politieke partijen met de inwoners samen werken. Het melkveebedrijf heeft dringend behoefte aan een betere uitrit van het bedrijf naar de Oude Leedeweg. Volgens het college was dat niet mogelijk, maar mede met inzet van de fractie van de VVD komt die uit rit er nu wel.

Lijsttrekker Ilona Jense: ‘De VVD is de partij als het gaat om bereikbaarheid. Zowel fysiek als digitaal.
Maar dat gaat niet van zelf. Daar moet je wat voor doen. Gelukkig kun je daar voor kiezen. Kies VVD op 21 maart 2018. Kies voor doen!’