VVD: Oplossing geluidsoverlast randstadrail unaniem gesteund

Tijdens de Raadsvergadering van 23 november 2017 heeft de gemeenteraad gesproken over de brief van de MRDH waarin duidelijk werd dat de keervoorziening voor de RandstadRail ter hoogte van de wijk Koningshof gebouwd gaat worden. In de afgelopen maanden was dit een heet hangijzer, omdat een keervoorziening wederom een extra geluidsbelasting voor de mensen die er naast wonen betekent.

Unaniem akkoord van alle fracties
Al jaren strijdt de lokale VVD samen met een groep zeer betrokken inwoners voor het nemen van maatregelen om juist die geluidsoverlast tegen te gaan. Vandaag stemde de gemeenteraad unaniem in met een voorstel van de VVD tot het nemen van maatregelen om een einde te maken aan die geluidsoverlast.

Naast het nemen van geluidswerende maatregelen bij Koningshof heeft de VVD de gemeenteraad gevraagd het geld, dat de gemeente van de MRDH krijgt, mede dankzij de tomeloze inzet van VVD-wethouder Melzer, ook te zullen gebruiken voor het nemen van geluidswerende maatregelen bij bijvoorbeeld Klein Vlieland en de Polderweg.

Langlopend dossier
Fractievoorzitter Ilona Jense: “Het is een langlopend dossier waar de VVD samen met een groep heel betrokken inwoners al heel lang stelselmatig de aandacht voor vraagt. Gezamenlijk hebben we jarenlang gewerkt en gesproken over een oplossing waarmee het allergrootste nadeel van deze prachtige, directe verbinding met de grote steden opgelost kon worden. Vandaag is daarin een doorbraak!”

Jense benadrukt dat het een lang proces is geweest, waarbij omwonenden van het kastje naar de muur werden  gestuurd en men telkens met kleine stapjes de geluidshinder zag toenemen. De betrokkenheid van onder meer de Bewonersvereniging Koningshof, bewoners van Klein Vlieland en de Polderweg maakte het echt een traject waarin burgers en politiek gezamenlijk in de bres gesprongen zijn.  Zonder deze samenwerking was dit resultaat nooit bereikt.

De VVD hecht veel waarde aan een goede verbinding tussen de grote steden. In de afgelopen jaren heeft de gemeenteraad echter continu aan de noodrem moeten hangen bij frequentieverhoging en andere mogelijke ontwikkelingen van deze verbinding.

Nieuwe raad moet plannen uitwerken
Het is nu aan de nieuwe gemeenteraad om daar een weloverwogen keuze in te maken. Zodra de geluidswerende maatregelen zijn getroffen, kan Jense zich voorstellen dat er uitbreiding van de dienstregeling mogelijk is, ook in de nachtelijke uren. Tot vandaag was dat onbespreekbaar, maar nu we de leefbaarheid voor alle inwoners hebben weten te verbeteren, ontstaat ruimte waar de nieuwe gemeenteraad invulling aan kan geven.