Waterberging en fitnesstoestellen in de Oude Polder

De Oude Polder in Pijnacker gaat op de schop. Er wordt onder meer een grote waterberging gerealiseerd. De verwachting is dat het gebied in het voorjaar van 2018 af is.

In de waterberging moet in de toekomst 20.000 kubieke meter water opgeslagen kunnen worden. Daarbij worden er in het gebied fitnesstoestellen, speelbruggen en een goot met water waar kinderen in kunnen spelen gerealiseerd.

De ontwikkeling in de Oude Polder is onderdeel van een groter project. Het rijk heeft namelijk 16,9 miljoen euro uitgetrokken voor de metamorfose van de gebieden Oostland en de Groenzone Berkel-Pijnacker. De Oude Polder behoort tot het gebied Oostland.

In het aangewezen gebied wordt ruimte gecreëerd voor natuur, recreatie, waterberging, woonruimte en duurzame glastuinbouw. Om dit te realiseren, werken de gemeente Pijnacker-Nootdorp, de gemeente Lansingerland, de provincie Zuid-Holland, het Hoogheemraadschap van Delfland, stadsregio Rotterdam, stadsgewest Haaglanden en de tuinbouwsector samen.