Waterkwaliteit niet verbeterd in Delfland

De Waterkwaliteitsrapportage 2020 valt tegen. Vorig jaar rapporteerde Delfland nog juichend een verbetering van de waterkwaliteit, nu is de stemming allesbehalve vrolijk. Maar ook in 2019 was de waterkwaliteit onvoldoende. Er is een rechte lijn tussen 2017 en 2020 te zien.

Beeld vier jaar hetzelfde

In de Waterkwaliteitsrapportage concludeert Delfland dat de gevonden concentraties aan bestrijdingsmiddelen in de glastuinbouwgebieden hoger uitvallen dan daarbuiten. “Het beeld is al vier jaar hetzelfde: geen verslechtering maar zeker ook geen verbetering.  Weliswaar beter dan in de periode ervoor, maar nog steeds zwaar onvoldoende”, dat laat fractievoorzitter van AWP Delfland Hans Middendorp in gesprek met Pijnacker-Nootdorp TV weten.

“We hebben het wel over jaargemiddelden”, zegt Middendorp. “Het is niet zo dat wanneer een bedrijf een keer over de schreef gaat, dat je dan boven de norm uitkomt. Het is net als met trajectcontroles: je kan wel even harder rijden, als je gemiddelde snelheid maar onder de 100 blijft. En er is echt geen misverstand over, de hoogste concentraties komen uit de kassen.”

Vervuiler moet nu betalen

AWP Delfland wil daarom een ‘flinke tand’ bijschakelen. Delfland moet meer bedrijfsondersteuning aan tuinders geven zodat teelten zonder bestrijdingsmiddelen de gangbare praktijk worden, en spuiten echt een uitzondering. Ook wil de AWP dat er meer controles komen. Zo maakte Delfland onlangs bekend dat met de nieuwste eDNA technieken precies kan worden nagegaan uit welke kas met tomaten of paprika’s een lozing van bestrijdingsmiddelen afkomstig is. AWP Delfland vindt dat de kosten voor extra bedrijfsondersteuning en controles moeten worden betaald uit een extra heffing voor de glastuinbouw.

Gevoelige kwestie

“Uiteindelijk moet er nu wel wat gebeuren”, gaat de fractievoorzitter verder.  “Onze uitdaging is enerzijds onze wens om in te grijpen en anderzijds in gesprek met de glastuinbouw te blijven. Zij zijn niet de enige maar wel de grootste groep vervuilers van het water. Het is lastig om goede afspraken te maken. Onder de huidige wetgeving moeten mensen betrapt worden bij een overtreding. Maar er is goede hoop: met de nieuwe techniek kan je met grote zekerheid zeggen dat de vervuiling uit de kas van, bijvoorbeeld Jansen komt.”

“We zijn een land van polderaars en in de waterschappen al helemaal. En het is geen makkelijk op te lossen probleem. Het ligt ook gevoelig bij veel partijen. We moeten ook niet vergeten dat het veel beter gaat met de waterkwaliteit dan 10 jaar geleden. Alleen de afgelopen vier jaar is er geen enkele stap meer gemaakt,” aldus Middendorp.