Waterschapsheffing stijgt sneller dan inflatie; AWP vindt dat burgers zijn geen melkkoeien moeten zijn

De Unie van Waterschappen heeft de cijfers voor 2020 bekend gemaakt. Daaruit blijkt dat de opbrengst van de watersysteemheffing in 2020 steeg met 4,9%. Dat is ongeveer 4x de inflatie van 1,3 % van afgelopen jaar. Voor huishoudens nam de watersysteemheffing zelfs toe met 5,4% . “Te gek voor woorden”, vindt de Algemene Waterschapspartij (AWP).

Burgers melkkoeien
De AWP is van mening dat de burgers de melkkoeien zijn van de waterschappen. Bedrijven komen er beter vanaf, hun lastendruk steeg met 2,9%. In totaal betalen de inwoners gemiddeld 41% solidariteitsheffing + 38% woningheffing. De overige 21% wordt opgebracht door boeren, bedrijven en glastuinbouw.

Verschillen
In het oosten van het land zijn deze heffingen lager. De AWP begrijpt dat de kosten voor ‘droge voeten’ op de zandgronden in het Oosten en Zuiden van Nederland lager zijn dan in de polders in het Westen en Noorden. ‘Maar het zou het pas echt ‘solidair’ zijn als inwoners overal in Nederland ook dezelfde solidariteitsheffing zouden betalen. Voor de economie in bijvoorbeeld de Achterhoek is het toch ook belangrijk dat Den Haag niet onderwater komt te staan? Solidariteit is dus welbegrepen algemeen belang’, stelt de partij.

Stijgend percentage
De watersysteemheffing is een gesloten belasting: als de inwoners procentueel meer opbrengen, gaan de lasten in een andere subcategorie automatisch naar beneden. Gemiddeld komt nu al bijna 80% van de watersysteemheffing op het bordje van de inwoners. En ieder jaar kruipt dat percentage verder omhoog.

Eerlijker verdeling
De AWP wil daarom dat de verdeling van de waterschapslasten tussen burgers, boeren en bedrijven meer in balans komt. “Als dit zo doorgaat, zijn er over 10 jaar waterschappen waar de burgers alles betalen. Wij willen een eerlijker verdeling van de waterschapslasten”.

Tweede Kamer
De Unie van Waterschappen heeft uiteindelijk het voorstel voor een eerlijker systeem die AWP indiende overgenomen. Minister Van Nieuwenhuizen heeft zelfs al aangekondigd om het voorstel van de Unie
ongewijzigd door te sturen naar de Tweede Kamer.