Wederom een noodkreet uit noord

NOODKREET UIT PIJNACKER NOORD, NIEUWE BRIEF NAAR GEMEENTERAADSLEDEN

Laatste pogingen om aandacht te krijgen voor alle problematiek blokverwarming Pijnacker.

Deze brief heb ik ook naar de Telstar gestuurd en naar Rondom Wonen, Tanja Roest. Ik zal dhr Ahmed van Argos op de hoogte stellen, daar heb ik geen e-mail van.

Zie onderstaande mail:

13-03-2018

Beste leden en kandidaats leden van de Gemeenteraad,

Graag wil ik u nogmaals vragen om mijn brief van 27 februari jongstleden te beantwoorden. In mijn brief vraag ik aandacht en hulp voor de problematiek rond de stookkosten van de blokverwarming Pijnacker. Ik wil hierbij verwijzen naar de brief van 18 januari van Eerlijk Alternatief met vragen over dit onderwerp. Mijn brief en die van Eerlijk Alternatief gaat de bewoners van 470 appartementen aan. 15 maart moet mw van Eijk voor de rechter verschijnen. Het duurt nog 2 dagen voor deze stoere dame van 76 jaar onze belangen verdedigt.. Zie de brief aan de Gemeente van 6 maart door Rondom Wonen in antwoord op mijn brief aan de Raadsleden van Pijnacker Nootdorp.

Ik ben teleurgesteld dat de Gemeente de noodkreet rond deze problematiek al 3 maanden negeert.

PS NOODKREET UIT PIJNACKER NOORD.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1173063116157649&id=1169350496528911

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1179362898861004&id=1169350496528911

Communicatie blijft belangrijk zoals mw. Roest aangeeft. Ik ben die mening ook toegedaan. Ik heb daarom nog een keer een lid van Argos benaderd afgelopen weekend om de communicatie tussen bewoners en huurders te continueren en verwezen naar mijn bericht hierover op Facebook.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1180416068755687&id=1169350496528911

Ik heb nog geen antwoord gehad. Ik ben zelf inmiddels op zoek naar een andere woning door dit hele gebeuren en alles er om heen. Ik ben bang. En met mij meer bewoners die zich niet durven laten horen.

Bron :Blokverwarming Pijnacker