Week tegen het pesten

Dit jaar is de week tegen het pesten van 17 tot en met 21 september 2018.

Laat je zien!

Dit jaar is het thema Laat je zien! Kinderen moeten weten dat ze andere mensen in hun omgeving kunnen vertrouwen, hulp kunnen en durven te vragen wanneer ze gepest worden. Dit kunnen naast hun ouders, bijvoorbeeld buren, trainers, leerkrachten maar ook jongerenwerkers zijn.

Groei van vertrouwen

Wanneer je jongeren laat zien dat je om ze geeft, dan groeit hun vertrouwen in jou, hiermee verlaag je de drempel om naar je toe te komen als er problemen zijn. Het jongerenwerk organiseert in de week tegen pesten verschillende activiteiten rondom dit thema. Ook tijdens het kinderwerk en het meidenwerk staat het thema pesten centraal.

Diverse activiteiten

Verder organiseert het jeugd en jongerenwerk gedurende het gehele schooljaar verschillende pestvoorlichtingen op het basisonderwijs. Ook wordt er door het jeugd en jongerenwerk de weerbaarheidstraining gegeven, dit noemen zij Rots & Water, waarbij jongeren handvaten krijgen om meer voor zichzelf op te komen. Voor meer informatie over de Rots & Water training kunt u contact opnemen met Jongerenwerkers Quint Wensveen via quintwensveen@stjjmh.nl , Sytse Meijer via sytsemeijer@stjjmh.nl of Brenda de Wit via brendadewit@stjjmh.nl

Foto’s zijn Brenda de Wit en Quint Wensveen