Weer naar school. Wat vragen en antwoorden

Sinds maandag zijn basisscholen, speciaal onderwijs en kinderopvang weer open. Kinderen gaan nog niet elke dag naar school. Een aantal vragen en antwoorden op een rij.

Moeten leerlingen en leraren 1,5 meter afstand houden?

Op de kinderopvang en het primair onderwijs is het niet nodig dat kinderen onderling 1,5 meter afstand bewaren. Wel moeten kinderen zoveel mogelijk 1,5 meter afstand houden ten opzichte van volwassenen (leraren en andere persoonsleden). Vanzelfsprekend zal dit niet altijd mogelijk zijn. Kinderen klimmen nu eenmaal af en toe op de meester of juf, hebben soms een pleister nodig en kinderen in het speciaal onderwijs hebben speciale zorg nodig. Dat mag en is ook verantwoord. Bij kinderen verloopt de ziekte namelijk mild en is de kans dat ze het doorgeven aan volwassenen klein. Voor ouders, verzorgers en personeelsleden geldt wel dat zij onderling 1,5 meter afstand moeten houden.

Mijn kind voelt zich niet lekker, kan hij/zij wel naar school?

Kinderen, ouders/verzorgers en onderwijspersoneel blijven thuis bij: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 graden Celsius) of koorts. Bij 24 uur klachtenvrij, mogen zij weer naar school. Uw kind blijft ook thuis als iemand anders in huis verkouden is en koorts heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag uw kind weer naar school.

Mijn kind wordt binnenkort 4 jaar, moet hij/zij wel naar school?

Kinderen van 4 jaar zijn nog niet leerplichtig, maar hebben wel recht op onderwijs. Een school mag uw kind daarom niet weigeren. Als u twijfelt over een soepele start in deze omstandigheid, dan kunt u ervoor kiezen om de schoolstart uit te stellen. Overleg met de betreffende juf of meester hoe u er het beste mee om kunt gaan.

Ik wil niet dat mijn kind nu naar school gaat, mag ik hem/haar thuishouden?

Er is nog veel te leren voor de zomervakantie. Het is daarom belangrijk dat uw kind weer terug naar school gaat. Ook in sociaal opzicht is het belangrijk dat uw kind weer contact heeft met leerkrachten en klasgenoten. Is uw kind niet ziek en zijn er ook geen andere huisgenoten met verkoudheid en koorts, dan wordt hij/zij weer op school verwacht. Als uw kind niet op school is, terwijl hij/zij wel op school wordt verwacht, meldt de school dit als ongeoorloofd verzuim bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar deelt op dit moment geen boetes uit, maar gaat wel met u en de school in gesprek om te kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat uw kind zo goed mogelijk onderwijs kan blijven volgen en zo snel als mogelijk weer naar school kan gaan. Besluit u toch om uw kind thuis te houden, bespreek dit dan goed met de school. Meldt hem of haar in ieder geval niet ziek en bepaal samen met de leerkracht wat er mogelijk is.