Werkzaamheden recreatiegebied Ruyven

In het recreatiegebied Ruyven wordt vanaf 11 februari groot onderhoud verricht.

In de directe omgeving van de parkeerplaats en in de bosvakken ten noorden van de parkeerplaats wordt de onderbeplanting verwijderd, zodat er meer doorzicht ontstaat en deze zich op geschikte plaatsen kan verjongen. Verder worden de bosvakken gedund, waarbij met name essen die tekenen van essentaksterfte vertonen worden verwijderd.

Vragen over uitvoering
Verwacht wordt dat de werkzaamheden begin maart gereed zullen zijn. Met vragen over de uitvoering kan contact worden opgenomen met Herman de Beer van de gemeente Pijnacker-Nootdorp via telefoonnummer: 14 015.