Wethouder Marieke van Bijnen: “Jongeren dichtbij en laagdrempelig passende hulp bieden”.

Zorgverzekeraar DSW en de gemeenten Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Westland hebben tot eind 2023 een vernieuwde samenwerking met elkaar vastgelegd. Woensdag 7 april ondertekenden de vier wethouders en de directeur van DSW de overeenkomst die geldt tot en met 2023.

Ook wethouder Marieke van Bijnen ondertekende de overeenkomst waarin staat dat de gemeenten en DSW de ondersteuning en zorg aan inwoners zo goed mogelijk organiseren. Pijnacker-Nootdorp TV sprak met de wethouder, onder andere over wat de samenwerking betekent voor onze inwoners.

Meer samenhang in ondersteuning

Marieke van Bijnen:”We werken aan meer samenhang in de ondersteuning en zorg die inwoners van onze gemeente nodig hebben, vanuit de verschillende wetten (Wmo, Jeugdwet, zorgverzekeringswet en wet langdurige zorg). We brengen de ondersteuningsbehoefte gezamenlijk in beeld en gaan hiermee in samenhang de ondersteuning aanbieden.”

Er ligt extra aandacht op ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg en de jeugdzorg. Welke van deze drie weegt het zwaarst in onze gemeente?

“Alle thema’s zijn van belang voor onze gemeente en krijgen onze aandacht”, laat van Bijnen weten. “We krijgen in de komende jaren te maken met een groei van het aantal ouderen in onze gemeente, daarbij neemt ook de groep ouderen (en mantelzorgers) toe die extra ondersteuning in het dagelijks leven nodig heeft. Het project met betrekking tot het normaliseren in de jeugdhulp, gaat om de inzet van praktijkondersteuners jeugd bij huisartsen, zodat we dichtbij en laagdrempelig jongeren en hun ouders passende hulp kunnen bieden. Daar zijn we op dit moment in onze gemeente al mee bezig. Hierin versterken we de samenwerking met DSW en zorgen we voor kennisuitwisseling met de andere gemeenten”

Zijn er tekenen, mede door de coronacrisis, dat er meer geestelijke en mentale hulp nodig is in de gemeente Pijnacker-Nootdorp?

“We ontvangen signalen dat het aantal jongeren met mentale klachten toeneemt. We houden dit goed in de gaten.”

Zie ook: https://pijnacker-nootdorp.tv/samen-werken-aan-goede-zorg/