Wijkschouw Koningshof

Dinsdag 29 mei houdt de gemeente vanaf 19.00 een wijkschouw in Koningshof. Wil jij je zegje doen over knelpunten, ergernissen of zaken die je juist goed vindt en die wat jou betreft zo moeten blijven? Geef je dan voor 28 mei op bij de wijkmanager.

Tijdens de wijkschouw bekijkt de wijkmanager samen met bewoners, vertegenwoordigers van de bewonersvereniging en eventuele andere professionals de kwaliteit van de buitenruimte en de leefbaarheid in Koningshof. Denk hierbij aan zaken als het groen, het verkeer, de veiligheid of onderwerpen van maatschappelijke aard.

Aanmelden
Dit kan tot en met 27 mei bij wijkmanager Peter van der Sman, tel. 14 015 of p.vandersman@pijnacker-nootdorp.nl. Vermeld je naam, adres en telefoonnummer.

Meldpunt Leefomgeving
Zaken als gaten in de weg, losliggende tegels, overhangend groen, zwerfvuil, kapotte straatverlichting en dergelijke kan je doorgeven aan het Meldpunt Leefomgeving. Kijk hiervoor op Meldpunt Leefomgeving. Bellen kan ook, tel. 14 015.