Wijkschouw in ‘s-Gravenhout

De gemeente houdt op 7 oktober vanaf 19.00 uur een wijkschouw in ‘s-Gravenhout. Tijdens deze wijkschouw bekijkt de wijkmanager samen met bewoners, vertegenwoordigers van de bewonersvereniging en andere professionals de kwaliteit van de buitenruimte en de leefbaarheid in de wijk.

Wijkschouw

Het gaat dan om zaken als het groen, het verkeer, de veiligheid of onderwerpen van maatschappelijke aard.

Meedenken?

Wil je ook je zegje doen over eventuele knelpunten, ergernissen of zaken die je juist goed vindt en die zo mogen blijven? Geef je dan op voor deze wijkschouw. Dit kan tot en met 4 oktober bij wijkmanager Leen Sinteur, tel 14 015 of via: l.sinteur@pijnacker-nootdorp.nl

Vermeld wel even je naam, adres en telefoonnummer. Uiteraard houden we bij deze wijkschouw rekening met de coronamaatregelen. Daarom wordt aan de hand van het aantal aanmeldingen bekeken op welke wijze vorm wordt gegeven aan de wijkschouw.