Windmolens De Balij voorlopig van de baan

De windmolens in het recreatiegebied De Balij en bij Technopolis in Delft komen er voorlopig niet. De beide locaties worden geschrapt uit de plekken die het college van Gedeputeerde Staten voor windenergie wil aanwijzen. In de vergadering van de commissie Ruimte en Leefomgeving van de provincie bleek woensdagavond een grote meerderheid tegen deze locaties, vooral vanwege het ontbreken van draagvlak bij de bewoners.

CDA-statenlid Ellen Verkoelen deed in haar betoog het voorstel om de Balij en Technopolis uit de plannen te schrappen. De meeste fracties in de Staten steunden haar voorstel.

Gedeputeerde mevrouw Blom-Lemstra deed uiteindelijk de toezegging om in het plan een ‘knip’ aan te brengen. Maar wat haar betreft zijn De Balij en Technopolis niet definitief van de baan. Ze wil deze locaties later opnieuw beoordelen aan de hand van een nieuw te ontwikkelen toetsingskader. Hierin zal ook het draagvlak onder de omwonenden een rol spelen.

Het Pijnacker-Nootdorpse gemeenteraadslid Ina Mantjes (Gemeentebelangen) maakte tijdens de commissievergadering gebruik van de mogelijkheid om in te spreken. Ook zij betoogde dat de locatie van De Balij uit de plannen moet worden gehaald, omdat de omliggende gemeentebesturen en ook de inwoners er faliekant tegen zijn. Ook PN-raadslid Carla van Viegen toonde zich tegen de locatie, al deed zij dit als lid van Provinciale Staten.