Wonen in Pijnacker: al vanaf 11e eeuw

Al in de 11e en 12e eeuw woonden er mensen in wat we nu Pijnacker noemen. Er ontstond in die tijd een soort lintbebouwing van boerderijen en tuinderijen, veroorzaakt door de loop van de Gantel, een vloedkreek uit het begin van onze jaartelling. De naam Pinacker is voor het eerst gevonden in een acte uit 1222, waarin een schenking werd vermeld van Graaf Willem I van Holland aan de St. Mariakerk in Rinsburg, het huidige Rijnsburg.

Over wonen door de eeuwen heen gaat een interessante lezing die het Historisch Genootschap Oud-Pijnacker houdt op dinsdag 17 januari. In het Pijnackerse filiaal van bibliotheek Oostland is dan ook een tentoonstelling te zien, die is samengesteld door medewerkers van het Historisch Informatie Punt.

In de tentoonstelling, en ook in de lezing, wordt aandacht besteed aan het ontstaan van de Woningbouwvereniging, dit jaar precies 100 jaar geleden. Tegenwoordig kennen we deze vereniging als de woningcorporatie Rondom Wonen. In de eerste jaren van haar bestaan richtte de vereniging zich op het verwerven van gronden voor de huisvesting van werkkrachten voor de tuinbouw.

De lezing begint om acht uur ’s avonds. De zaal is al om half acht open. Niet-leden van het HGOP betalen vijf euro toegang. De bibliotheek zit aan de Julianalaan 47 in Pijnacker.