Woningen Tuindershof in Pijnacker-Nootdorp aangesloten op collectief bodemwarmtesysteem

De woningen in de groene wijk Tuindershof worden aangesloten op een duurzaam bodemwarmtesysteem. Inmiddels zijn de eerste boorwerkzaamheden gestart. Ook is de eerste paal voor de woningen de grond in gegaan. Een mooi moment voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp en Ontwikkelingscombinatie Tuindershof, die bestaat uit BPD| Bouwfonds Gebiedsontwikkeling, Waaijer Projectrealisatie, Kavel Vastgoed – en warmtebedrijf Eteck.

Over Tuindershof
Tuindershof wordt een nieuwe en natuurvriendelijke woonbuurt ten zuidwesten van het centrum van Pijnacker. De dorpse buurt ligt in een waterrijke en groene omgeving. Er komen ruim 600 woningen variërend van eengezinswoningen en appartementen tot twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen, zowel koop als sociale huur. De Ontwikkelingscombinatie Tuindershof realiseert er ongeveer 475. Alle woningen worden aangesloten op een collectief warmtesysteem en krijgen ieder een eigen warmtepomp.

Koploper
Projectleider en duurzaamheidsmanager Erik Bulten van de gemeente Pijnacker-Nootdorp: “Hiermee sluit Tuindershof aan bij de duurzame ambities van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Hier werken we al jarenlang aan. In 2050 zijn we energieneutraal. Op veel fronten zijn we koploper. In de tuinbouw met geothermie en in Tuindershof en Keijzershof zijn we een van de eersten binnen Nederland waar een concessie is uitgeschreven voor het leveren van warmte met een duurzaam systeem passend bij nieuwbouwwoningen. Dit is het eerste collectieve warmtesysteem met warmte koude opslag binnen onze gemeente. Het wordt aangelegd en geëxploiteerd door warmtebedrijf Eteck.”

CO2-uitstoot nul
Gertjan de Joode, kennis- en innovatiemanager bij Eteck: “De duurzame warmte wordt geleverd door een collectief bronsysteem voor warmte- en koude opslag in de bodem. Met behulp van distributiepompen wordt de warmte of koude via een ondergronds netwerk getransporteerd naar de woningen. Een individuele warmtepomp zet de bronenergie om in energie geschikt voor verwarming, afgiftesysteem en tapwater. Voor de pompen gebruiken we 100 procent hernieuwbare energie uit wind, zon en water. Hierdoor zal de CO₂-uitstoot 0 ton zijn.”

Schema werking van een warmtepomp


Klaar voor de toekomst

“Tuindershof is hiermee helemaal klaar voor de toekomst,” vertelt Peter Immers, hij is locatiemanager bij BPD, namens de Ontwikkelingscombinatie Tuindershof. “De buurt is duurzaam en klimaatadaptief. Bestaande ecologische structuren in het gebied worden met elkaar verbonden via watergang De Meander. Deze hoofdwatergang geeft de mogelijkheid om te variëren in peilen voor berging van water, bijvoorbeeld bij een extreme piek in waterval. Zo ontstaat er zowel in natte als droge tijden geen wateroverlast. We verwachten dat de eerste woning van Tuindershof eind dit jaar wordt aangesloten op het warmtenet.”

Meer weten? Kijk op: http://www.nieuwbouw-tuindershof.nl