Zwaardere aanpak tegen overlast jongeren winkelcentrum Parade

Het is al een tijdlang onrustig rondom de Parade in Nootdorp. Verschillende groepen jongeren zorgen voor overlast bij het winkelcentrum. Het schietincident op woensdag 20 juli is de druppel die ervoor zorgt dat er een zwaardere aanpak komt van deze jeugdgroepen.

De gemeente probeert de rust terug te laten keren met cameratoezicht en door een samenscholingsverbod in te stellen. Dat samenscholingsverbod geldt vanaf vrijdag 22 juli, gelet op de incidenten die de afgelopen maanden hebben plaatsgevonden in en rondom de Parade. Er is angst dat conflicten tussen groepen jongeren verder zullen escaleren in gewelddadige confrontaties. Dit betekent dat van maandag tot en met zondag tussen 14.00 en 00.00 uur groepen van drie of meer personen niet in het aangewezen gebied mogen zijn.

De politie zal bekeuren bij overtreding van het verbod. Daarnaast is in het gebied op meerdere plekken tijdelijk cameratoezicht geplaatst. Deze maatregelen zijn vooralsnog van kracht tot donderdag 1 september 2022.

Toename geweldsincidenten
Sinds eind vorig jaar is er een toename van jongerenoverlast geweldsincidenten in en rondom de Parade in Nootdorp. Bewoners en ondernemers hebben last van intimidatie, vernielingen en geluidsoverlast. Sinds mei van dit jaar lopen de spanningen en conflicten verder op. Dit zorgde onder meer voor mishandelingen het vechtpartijen tussen groepen jongeren. Er was ook een steekpartij in de aangrenzende Haagse Wijk Ypenburg.

De burgemeester gaf eerder een noodbevel af om escalatie van een conflict in de Parade te voorkomen. Er zijn sterke vermoedens dat verschillende jongeren die zich in dit gebied ophouden in het bezit zijn van wapens.

Kaartje samenscholingsverbod Nootdorp

Tijd om harder op te treden
Burgemeester Björn Lugthart, van de gemeente Pijnacker-Nootdorp: “Gistermiddag sprak ik, samen met de teamchef van de politie, bewoners en ondernemers in de Parade en op de Markt. De verhalen raakten mij. Deze mensen maken zich zorgen en voelen zich onveilig. De jongerenoverlast en de geweldsincidenten in het centrumgebied van Nootdorp hebben een grote impact op de omgeving en dit vind ik niet acceptabel. Ik zal er daarom samen met de politie, het Openbaar Ministerie en andere partners alles aan doen om ervoor te zorgen dat de openbare orde wordt hersteld.”

Rivaliteit tussen verschillende groepen
In samenwerking met verschillende partners zoals de HTM en jongerenwerk, zijn politie en de gemeente al geruime tijd bezig om de overlast te stoppen.
Teamchef van politie Pijnacker-Nootdorp, Naomi van der Linde: “De wijkagent, wijkmanager en jongerenwerk hebben gesprekken gevoerd met de jongeren en hebben bemiddeld. Er zijn huisbezoeken geweest bij jongeren om ook in gesprek te gaan met ouders/verzorgers. De opsporingsambtenaren (boa’s) van de gemeente en agenten hebben extra gesurveilleerd.”

De teamchef zegt verder dat er groepen jongeren in kaart zijn gebracht door onder andere de identiteit te controleren. “Het betreft met name jongeren die uit omliggende gemeenten komen en zijn in enkele gevallen ook betrokken bij verschillende rivaliserende jeugdgroepen. De rivaliteit tussen de verschillende groepen is dreigend, dus is een volgende stap met zwaardere maatregelen in de aanpak van deze jongeren nodig,” aldus van der Linde.

Aanwezigheid politie en gemeente op Markt 55
Het is belangrijk het contact met de bewoners en ondernemers te blijven onderhouden. Daarom wordt op de Markt 55 een kantoor ingericht dat vanaf komende week bezet zal worden door medewerkers van de politie en de gemeente. Omwonenden en ondernemers kunnen hier terecht met hun vragen, zorgen en signalen.
Intussen is het rechercheonderzoek onderzoek in volle gang. Woensdag 20 juli zouden er schoten zijn gehoord in de Parade. Vooralsnog zijn er geen hulzen of een vuurwapen gevonden en zijn er geen aanwijzingen dat er daadwerkelijk sprake was van een schietincident. Wel ziet de politie aanleiding nader onderzoek te doen naar dit incident.

Foto: Burgemeester Björn Lugthart en Naomi van der Linde, teamchef van de politie, bezochten de Parade en de Markt. Zij spraken met enkele bewoners en ondernemers over de overlast van de jongeren in het winkelgebied.