Zwemplas Delftse Hout krijgt een drijvend eiland

Op 13 december wordt er een drijvend eiland geplaatst in zwemplas Delftse Hout. Op en onder het eiland kan waternatuur zich ontwikkelen, waardoor het bijdraagt aan de biodiversiteit en een evenwichtige visstand, zo lezen wij op de website van het Hoogheemraadschap Delfland.

Pakket aan maatregelen
Het eiland is onderdeel van een maatregelenpakket dat Delfland en Delft hebben opgesteld om de plas minder gevoelig te maken voor blauwalg. Daarmee wordt de kans groter dat we er in de zomer lekker lang kunnen zwemmen.

Natuurvriendelijke oevers
Rond de plas worden natuurvriendelijke oevers aangelegd,  dit zal meer variatie in de onderwaterwereld brengen en nieuwe watergeulen en -verbindingen maken. Alle maatregelen samen moeten leiden tot een beter ecologisch evenwicht in de zwemplas Delftse Hout. Hiermee hoopt Hoogheemraadschap dat er minder blauwalg zal ontstaan.

Wil je meer weten? Kom dan op 13 december om 15.00 uur naar Windsurfing Delft Plané. Het eiland op zijn plek gevaren en geven medewerkers van Delfland en Delft tekst en uitleg bij alle maatregelen.

(Bron: Hoogheemraadschap van Delfland)