Meer Nieuws...

Pijnacker wintert door naar vannacht -2 graden

De weersverwachting voor Pijnacker-Nootdorp  geeft aan rond het vriespunt, in de middag nog 3 graden, in de avond 0 graden  en voor in de nacht

iPad cursus voor senioren start in januari

In januari start er weer een nieuwe iPad basiscursus voor senioren in Pijnacker-Nootdorp.  De werkgroep SeniorWeb Pijnacker-Nootdorp van de SWOP

Handwerkmarkt in De Schakelaar

Op dinsdag 18 december is er van 10.00-11.30 uur weer een kleine handwerkmarkt in dienstencentrum De Schakelaar in Pijnacker. Een mooie

Boetiek Snoopy al meer dan 30 jaar in Pijnacker

Boetiek Snoopy bestaat al meer dan 30 jaar in Pijnacker en is op verschillende locaties gevestigd geweest. Snoopy gevestigd in de “stal” van de

Wethouder Hanneke van de Gevel druk met aanpak personen met verward gedrag

De aandacht in de samenleving voor mensen die verward gedrag vertonen is de laatste jaren flink toegenomen. Het gaat vooral om kwetsbare mensen

Wethouder Frank van Kuppeveld druk doende met Woonvisie Pijnacker-Nootdorp 2020-2030

Wethouder Frank van Kuppeveld (CDA) is daar mee de komende jaren druk doende.  Vandaag de startnotitie Woonvisie Pijnacker-Nootdorp 2020-2030. De

Wethouder Ilona Jense (VVD) druk aan de slag met actualisatie Economische Visie

Ontwikkelingen in de samenleving en maatschappelijke vraagstukken vragen om een nieuwe balans, hoe doet de gemeente het ten opzichte van de