Politiek voert succesvol gesprekken voor hoofdlijnen komende vier jaar

De eerste stappen om te komen tot een nieuw raadsakkoord op hoofdlijnen zijn gezet. Afgelopen zaterdag kwam een afvaardiging van de fracties uit de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp bij elkaar in Delfgauw om het met elkaar te hebben over het document waar de lijn voor de komende vier jaar in moet komen te staan. Informateur Bert van Alphen vertelde dat we kunnen terugkijken op een productieve dag. “Natuurlijk zijn er nog veel zaken waar verder over gesproken moet worden, maar de eerste stappen zijn gezet en de sfeer van de gesprekken was goed.”

Gemeentebelangen niet betrokken
In totaal zijn acht van de negen fracties uit de gemeenteraad betrokken bij het proces om tot een raadsakkoord op hoofdlijnen te komen. “De fractie van Gemeentebelangen heeft aan het begin van de bijeenkomst medegedeeld niet mee te zullen doen met het akkoord”, aldus Van Alphen. “Ik respecteer de keuze van de fractie, maar het is uiteraard wel jammer dat niet alle negen fracties betrokken zijn. Het proces gaat wel door.”

Niet meedoen met hoofdlijnenakkoord
Onze redactie sprak met Bernard Minderhoud van Gemeentebelangen en vroegen hem waarom ze niet meedoen aan het akkoord: “We willen best meepraten, maar dan willen we een agenda maken en kijken welke onderwerpen er aan bod komen zonder de inhoud direct vast te leggen. We hebben vanaf dag één gezegd dat wij een hoofdlijnenakkoord zoals het in de afgelopen vier jaar ging niet zien zitten. Zo’n akkoord is dan dichtgetimmerd voor de komende vier jaar en elke keer wordt er bij een besluit gezegd dat we het hoofdlijnenakkoord belangrijk vinden. Wij hebben onze bezwaren op tafel gelegd en de rest ook aangehoord. Zaterdag werd er enkel over de inhoud gesproken. Dan houdt het wat ons betreft op. ”

Raad als dagelijks bestuur
Minderhoud opteert ook voor een college met buitenstaanders en vindt dat de wethouders van ons allemaal zijn. “Buitenstaanders zouden iedereen kunnen zijn. Ik ben zelf ook als wethouder voor Gemeentebelangen gevraagd zonder dat ik lid was van de partij. Daarmee zorg je er voor dat de inhoud echt in de raad besproken wordt. Wij zouden het zien zitten als het college geen meerderheid heeft en dat met een minderheidscoalitie de raad het uiteindelijk voor het zeggen heeft. De raad fungeert dan eigenlijk als dagelijks bestuur van de gemeente.

Partijen zitten grotendeels op één lijn
Eerlijk Alternatief neemt als grootste partij de lead in de formatie. Fractievoorzitter Hanneke van de Gevel is tevreden over de sessie van zaterdag: “De sfeer was goed. Ik heb geen dingen voorbij zien komen die we niet overeen kunnen komen. Er zijn geen grote issues met meningsverschillen.” Veel partijen hebben dezelfde onderwerpen als speerpunten op de partijprogramma’s staan zoals duurzaamheid, woningbouw, betaalbare zorg, bouwen voor starters en de energietransitie.

Invulling college
We vroegen Hanneke ook over de eerste gedachte over een college. “Eerlijk Alternatief en D66 kwamen uit de bus als de grootste partijen en hebben samen 14 zetels. Dat betekent niet dat wij dan alleen de wethouders moeten leveren. Hier staan we open in. Ik sta zelf zeker open voor een nieuwe periode als wethouder. Ik heb in twee jaar veel mooie dingen kunnen doen en zie veel mooie uitdagingen voor de komende vier jaar in het sociaal domein die ik graag wil oppakken. Er is nog veel te winnen in het sociaal domein.” Het is nog niet duidelijk of er vier of vijf wethouders geïnstalleerd gaan worden. Van de Gevel: “Als je kijkt naar het sociaal domein dan zou je er voor kunnen kiezen om op deze post twee wethouders te zetten. Het sociaal domein groeit met steeds meer verantwoordelijkheden en ook een grotere budgetverantwoordelijkheid. We houden alles open.”

Nog enkele weken nodig tot akkoord
Naar verwachting is nog een aantal weken nodig om het raadsakkoord op hoofdlijnen af te ronden en voor te leggen aan de gemeenteraad. Dit proces wordt op verzoek van de gemeenteraad dus begeleid door informateur Bert van Alphen. “Hopelijk kan de gemeenteraad halverwege juni een besluit nemen over het nieuwe akkoord en kan rond die tijd ook een nieuw college – het dagelijks bestuur van de gemeenteraad – aan de slag”, aldus de informateur.