Positief resultaat leefbaarheidsonderzoek 2019

Met de leefbaarheid zit het over het algemeen wel goed. De inwoners van Pijnacker-Nootdorp geven hun woonomgeving gemiddeld een 7,9. Dit blijkt uit de tweejaarlijkse leefbaarheidsmonitor die begin 2019 is uitgevoerd.

ruim 2.300 vragenlijsten ingevuld
Bijna 5.900 mensen kregen een vragenlijst over de leefbaarheid in hun wijk. De leefbaarheid wordt in dit onderzoek bepaald door vier thema’s: de fysieke woonomgeving, de sociale woonomgeving, de criminaliteit en veiligheid en ongenoegens zoals overlast van verkeer, zwerfvuil en hondenpoep. Er zijn ruim 2.300 vragenlijsten ingevuld, een respons van 40%.

Wat valt het meest op als we dit onderzoek vergelijken met voorgaande jaren?
We blijven onze leefomgeving hoog waarderen. Het gemiddelde totaaloordeel voor de wijken in Pijnacker-Nootdorp is net als in 2015 en 2017 een 7,9.
De scores voor de fysieke en sociale woonomgeving hetzelfde als in 2017, toen de hoogste scores van alle metingen zijn behaald
We ervaren iets meer overlast van anderen in onze omgeving en van het verkeer en vervuiling. Deze cijfers zijn deze keer licht gedaald
Het veiligheidsgevoel is daarentegen weer licht gestegen, net als in 2013 en 2015

Scores op wijkniveau
In vergelijking met 2015 wordt de leefbaarheid in de meeste wijken hetzelfde of beter gewaardeerd. Vooral in de wijken Tolhek, Keijzershof Boszoom, Ackerswoude, De Venen Oost, Buitengebied Nootdorp en Emerald Noord zien we een duidelijke stijging van de scores op een groot aantal aspecten. Over het algemeen wordt de leefomgeving het hoogst gewaardeerd in ’s-Gravenhout, Emerald Noord, Vrouwtjeslant/Nieuweveen en Achter het Raadhuis. Bewoners van De Venen Centrum, Nootdorp Centrum/West, Oud Delfgauw en Keijzershof Erven waarderen hun wijk iets minder, maar geven nog altijd een ruim voldoende aan de totale waardering van hun wijk.

Verwerken resultaten
De resultaten worden gebruikt in het gemeentelijk beleid en bij werkzaamheden van de gemeente. Denk hierbij aan het beleid over veiligheid, verkeer, jeugd, speelruimte, maar ook gebiedsgerichte projecten, het beheer van de woonomgeving en de wijkgerichte aanpak.

Volledig rapport
Hier staat het volledige rapport.

Foodtruck feest in Pijnacker