Waterkwaliteit van Pijnacker’s Oude Polder wordt flink verbeterd

Het Hoogheemraadschap van Delfland is midden september begonnen met de Gebiedsgerichte Aanpak in het glastuinbouwgebied. Dit gebied ligt in de Oude Polder van Pijnacker. Gemeente Delfland werkt met deze aanpak aan het terugdringen van lekkages en lozingen uit de kassen – een probleem waar veel kassen mee te maken hebben, en op lange termijn van grote gevolgen kan zijn.

Goed water
De glastuinbouwsector heeft veel invloed op de waterkwaliteit in het gebied van Delfland. Er bevinden zich daar namelijk ongeveer 1500 ondernemingen – een groot genoeg aantal waardoor problemen met prioriteit opgelost moeten worden. Deze lekkages en lozingen – die bestaan uit gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen uit kassen – beïnvloeden de doelen voor schoon, gezond en levend water op een negatieve manier. En dat goede water is belangrijk. Daarom is de Gebiedsgerichte Aanpak begonnen in 2014. Daarin werkt Hoogheemraadschap Delfland samen met verschillende ondernemers, toezichthouders van Omgevingdienst Haaglanden, Glastuinbouw Nederland en verschillende gemeenten – het is dus een grote samenwerking om problemen op te lossen. Ze werken met elkaar om de waterkwaliteit in de glastuinbouwgebieden binnen Delfland te verbeteren. In dit proces, dat op 19 september begonnen is, wordt elk gebied stuk voor stuk netjes afgewerkt.

Meetcampagne en resultaten
Deze aanpak begint altijd met een intensieve meetcampagne. Een fijnmazig meetnet laat medewerkers 24/7 controleren hoe de waterkwaliteit op meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen erbij staat. Zo wordt een duidelijk beeld geschets van de locaties in de polders en boezemgebieden die extra aandacht nodig hebben. Deze resultaten bespreekt de gemeente met de ondernemers – daaruit ontstaan afspraken over verbeteringen die een positieve invloed zullen hebben op de kwaliteit van het water. Er zijn al gebieden waarin deze campagne veel is toegepast. Daar zijn tegenwoordig nauwelijks bewuste lozingen, een stuk minder lekkages en meer bewuste waterondernemers.