Nieuw Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Vanaf 1 januari is er voor de regio Haaglanden een nieuw Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling: Veilig Thuis Haaglanden. De voormalige Steunpunten Huiselijk Geweld en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling zijn hierin opgegaan. Samen zijn we verantwoordelijk voor alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling.
Veilig Thuis Haaglanden wordt in opdracht van de 9 gemeenten in de regio Haaglanden uitgevoerd. Waaronder ook de gemeente Pijnacker Nootdorp.