Werkzaamheden in wijk Pijnacker Noord

De ophoging- en herinrichtingswerkzaamheden in de wijk Pijnacker Noord zijn volop aan de gang. Medio februari wordt gestart met het werk in de Nobellaan, tussen de rotonde en de Nansenlaan.Eerst worden de rijweg en het noordelijke trottoir opgebroken en opgehoogd. Deze werkzaamheden duren ongeveer twee weken en worden uitgevoerd door de aannemer van de gemeente. Daarna leggen de verschillende nutsbedrijven nieuwe kabels en leidingen in de trottoirs aan beide zijden