Passende waardering voor mantelzorgers in Pijnacker

Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de waardering van mantelzorgers. Tot vorig jaar betaalde de Sociale Verzekeringsbank (SVB) een ‘Mantelzorgcompliment’ aan een beperkte groep mantelzorgers. Door de veranderingen in de Wmo verviel deze re
De gemeente Pijnacker-Nootdorp gaat, samen met bijvoorbeeld mantelzorgers, aanbieders van mantelzorg-ondersteuning in Pijnacker-Nootdorp en de WMO-raad een passende invulling hiervoor bedenken. Waarschijnlijk wordt het een waardering in natura, zoals een extra investering in ondersteuning van mantelzorgers.