Geld voor kwantumcomputer

Hoogleraar Leo Kouwenhoven uit Delft werkt aan de ontwikkeling van een kwantumcomputer, die de rekenkracht van de bestaande computers vele malen overtreft. Straks zijn veel complexe problemen eenvoudig op te lossen, maar de weg daarnaartoe is kostbaar.

Microsoft is de belangrijkste private sponsor van het onderzoek dat Kouwenhoven en zijn medewerkers doen naar de kwantumcomputer, een computer die de rekenkracht van de bestaande computers vele malen belooft te overtreffen.