Rijbewijskeuring op vrijdag 20 februari

Wie een rijbewijskeuring moet ondergaan, kan op vrijdag 20 februari terecht bij Regelzorg in SWO Dienstencentrum De Schakelaar, Mr. Dr. van den Helmlaan 11, Pijnacker.

De keuring is alleen op afspraak. Maak een afspraak via telefoon: 088 – 23 23 300 of via de website www.regelzorg.nl. Met ingang van 1 januari 2014 is de keuringsleeftijd omhoog gegaan van 70 naar 75 jaar.
Op www.regelzorg.nl kunt u middels de keuringscheck nagaan of u moet worden gekeurd.