Rotterdamsebaan komt er

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het bestemmingsplan ‘Rotterdamsebaan’ van de gemeente Den Haag grotendeels in stand gelaten.

Het gaat om het deel van het bestemmingsplan dat de aanleg van de Rotterdamsebaan op Haags grondgebied mogelijk maakt. Een aantal bedrijven, Vereniging Houdt Vlietrand Groen, familiepark Drievliet en enkele inwoners van de wijk Hoornwijck waren tegen het bestemmingsplan in beroep gekomen. Tegen de uitspraak is geen hoger beroep mogelijk.