2 verkiezingen op 18 maart

Op 18 maart worden de leden van de provinciale staten gekozen tegelijkertijd met de leden van het algemeen bestuur van de waterschappen. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de verkiezingen.

Na het sluiten van de stembureau’s om 21.00 uur worden de stemmen geteld en aan het ANP. doorgegeven. Doorgaans maakt het ANP op de dag van stemming ’s avonds de voorlopige verkiezingsuitslagen bekend. De officiële uitslag van de verkiezing wordt op een later moment door het centraal stembureau van provincie Zuid-Holland vastgesteld.