Auto buiten werking gesteld

Zaterdagavond heeft de de politie op de Delflandstraat in Nootdorp een personenauto buiten werking gesteld. Dit is een dwangmiddel van de Wet Mulder (meeste simpele verkeersboetes) die in werking wordt gezet wanneer de bekeuring(en) na meerdere waarschuwingen en verhogingen maar niet betaald worden.
Op deze manier wordt de verantwoordelijke als het ware verplicht de bekeuringen alsnog te betalen. Gebeurt dit nog steeds niet dan wordt er na de buiten gebruik stelling over gegaan op een gijzeling.