Uitleg Slag bij Waterloo

Dit jaar is het precies 200 jaar geleden dat Napoleon definitief verslagen werd bij de Slag bij Waterloo.

René van Duist is een hartstochtelijk verzamelaar van alles wat met Napoleon en de Slag bij Waterloo te maken heeft. Hij verzorgt een lezing voor het HISTORISCH GENOOTSCHAP OUD-PIJNACKER waarin hij vertelt over de voorgeschiedenis, de deelnemers, de uniformen, wapens, strategie en tactiek. Ontmoetingscentrum ‘De Acker’ is gevestigd op Park Berkenoord 2.