Binnenkort stemkaarten in de bus

Woensdag 18 maart mogen we weer naar de stembus om een stem uit te brengen voor de provinciale staten en waterschap verkiezingen. U ontvangt hiervoor twee stempassen.

Kiezers die hun stem uitbrengen moeten zich identificeren met een identiteitsbewijs. Dit identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn op de dag van de stemming.
Uiterlijk 5 maart 2015 krijgt u de kandidatenlijsten voor de Provinciale Staten van Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap van Delfland thuisbezorgd.