Pijnacker-Nootdorp hoeft niet te bezuinigen

Het college van B & W van Pijnacker-Nootdorp voorziet voor de komende jaren geen financieel tekort. De meerjarenbegroting voor de periode tot 2019 is sluitend. Het zag er eerder naar uit dat de gemeente in de komende jaren zou moeten bezuinigen, omdat voor 2017 en 2018 een flink tekort werd verwacht, Maar de bijgestelde cijfers laten zien dat die tekorten niet zullen optreden. Dat blijkt uit de concept meerjarenbegroting die het college aan de gemeenteraad heeft aangeboden. Toch is er nog geen reden om al te enthousiast te zijn, vindt de wethouder van Financiën. De financiële gevolgen van de taken die de gemeente nu zelf moet uitvoeren in het sociale domein zijn nog onzeker. Ook is het voorzichtige herstel van de woningmarkt nog broos, waarschuwen B & W in de programmabegroting. Dat laatste heeft direct effect op de grondexploitatie.
“Ook de komende jaren worden uitdagende jaren, waarin wij met beperkte middelen onze gemeenste aantrekkelijk willen houden om te wonen, te werken en te ontspannen”, aldus wethouder Van Egmond in de meerjarenbegroting.

B & W houden vast aan het voornemen om de lokale tarieven kostendekkend te houden en de belastingopbrengsten niet verder te laten stijgen dan de inflatie. Voor 2016 betekent dit een verhoging van de gemeentelijke belastingen met 1%. De tarieven voor de rioolheffing stijgen met 2%, zoals eerder al in het gemeentelijke rioleringsplan was vastgesteld.