Vrijwilligers nodig voor opvang vluchtelingen

Als de tijdelijke opvang van vluchtelingen in sporthal De Viergang doorgaat, dan zijn er vrijwilligers nodig die bij deze opvang hand- en spandiensten willen verrichten. Wie daar iets voor voelt kan zich melden bij de gemeente. Pijnacker-Nootdorp denkt vrijwilligers nodig te hebben bij de opbouw en de inrichting van de opvang, bij het uitdelen van maaltijden en door op te treden als gastheer of gastvrouw. Ook zijn er mensen nodig voor recreatieve activiteiten en vrijwilligers die als tolk kunnen fungeren.
Wie wil helpen kan zich aanmelden via het mailadres vluchtelingen@pijnacker-nootdorp.nl. Vermeld als onderwerp ‘Aanmelding vrijwilliger’.