Tijdelijke crisisopvang Pijnacker-Nootdorp maximaal 150 vluchtelingen

De gemeente Pijnacker-Nootdorp gaat zich deze week nog aanmelden bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) voor de crisisopvang van vluchtelingen. Dat bleek maandagavond tijdens een informatieavond voor buurtbewoners. Of het COA gebruik maakt van het aanbod is nog niet zeker, maar burgemeester Francisca Ravestein gaat daar wel van uit. De burgemeester benadrukt dat er geen ruimte is voor een asielzoekerscentrum, maar wel voor tijdelijke crisisopvang in sporthal De Viergang. Daar zal een groep van maximaal 150 vluchtelingen drie tot zes dagen kunnen verblijven. Daarvoor ontvangt de gemeente een vergoeding van 40 euro per vluchteling per dag. Zo’n zestig vrijwilligers hebben zich aangemeld om te helpen.
Om de zorgen van inwoners weg te nemen wil de gemeente een aparte ingang in de sporthal voor vluchtelingen, toezicht in de buurt, strenge huis- en bezoekregels en een gezondheidscheck voor besmettelijke ziektes. Ook schakelt Pijnacker eigen gemeentelijke toezichthouders en een beveiligingsbedrijf in rondom de sporthal.
Zorgen bij bewoners

Veel inwoners maken zich zorgen over de veiligheid. Sommige bewoners vrezen zelfs excessen als verkrachting en schade aan de sporthal. Andere bewoners verlieten de bijeenkomst omdat ze sommige vragen en opmerkingen uit het publiek ‘negatief en discriminerend’ vonden.

De gemeente zal zelf bij het COA aandringen op de opvang van
gezinnen. Welke vluchtelingen er ook daadwerkelijk naar Pijnacker-Nootdorp zullen komen is nog onbekend.