Opvang vluchtelingen Pijnacker: De eerste nacht voorbij

Het is een rustige nacht geweest voor de vluchtelingen die gisteren aangekomen zijn in Pijnacker. Voor veel vluchtelingen is het de 4e dag in Nederland. Ze zijn vanuit Brielle naar Pijnacker gekomen. Eva van der Bruggen, woordvoerder van de gemeente Pijnacker-Nootdorp: ‘Ze waren moe. Het was stil vannacht en iedereen heeft geslapen. Rond 7 uur vanochtend begonnen de mensen met opstarten en daar hoort natuurlijk ook een bakje koffie bij.’ Vandaag wordt er veel georganiseerd. Voor de kleintjes staat er een springkussen waarvan dankbaar gebruik gemaakt wordt. Ook is er vanmiddag een voetbaltoernooi op een naastgelegen veldje.
In de Viergang zijn vooral gezinnen met jonge kinderen. Ook zijn er peuters en baby’s in de sporthal. Er wordt ontzettend veel gedaan en de sfeer is heel gemoedelijk. Kinderen zijn veel aan het kleuren en spelen.

De speelgoedbank heeft ook een bijdrage geleverd en heeft speelgoed gedoneerd voor de kinderen. Samen met de Pijnacker-Nootdorpse uitdaging, die de verbinding heeft gelegd tussen de Speelgoedbank en de gemeente, zijn er 4 dozen met speelgoed en gezelschapsspellen gegeven aan de vluchtelingen.

‘Toen ik hoorde dat de vluchtelingen naar ons dorp kwamen, dacht ik: Een kind moet kind kunnen zijn en die verdient speelgoed en de gemeente is erg blij met het geleverde speelgoed, aldus Kelly Kleinis, eigenaar van de Speelgoedbank.

Ook de bibliotheek heeft zijn betrokkenheid getoond aan de vluchtelingen. Zo zijn er boeken beschikbaar gesteld in het Engels en Arabisch. ‘Deze zijn niet voor de uitleen beschikbaar in de bibliotheek, maar hebben we wel voor speciale projecten liggen’, aldus Ineke van der Meijden. Ze vervolgt: Een bijdrage is geweldig als het kan. Daarnaast wordt er ook voorgelezen uit de boeken door mensen van het Taalhuis. Veel boeken hebben plaatjes en beelden en daarbij is taal geen barrière’.

Er wordt ook getolkt in de sporthal door inwoners van Pijnacker-Nootdorp die vanuit een ander land aan het inburgeren zijn en de Nederlandse taal voldoende beheersen. Gisteravond is hier een verzoek voor neergelegd bij het Taalhuis.

Eva van der Bruggen: ‘Er wordt ook gekeken waar een tekort is aan kleding. Er is door de inwoners enorm veel kleding ingezameld. Er wordt nu van moment tot moment gekeken waar er behoefte aan is. Denk daarbij aan babyluiers en specifieke schoenmaten.’

Na de opvang zal de hal worden gereinigd en de bedden retour gaan naar het Rode Kruis. ‘Er is hard gewerkt de afgelopen week om de opvang zoals die nu staat te realiseren. Dit had niet gekund zonder de hulp van 150 vrijwilligers. Het is mooi om te zien dat er vanuit de samenleving in het dorp wordt meegeleefd, aldus van der Bruggen.