Stimuleringsfonds particulier initiatief

Wanneer u als (vrijwilliger)sorganisatie een activiteit wil organiseren voor de jeugd van 0 tot en met 23 jaar, mensen met een beperking en/of kwetsbare inwoners, dan kunt u een subsidieaanvraag indienen voor het stimuleringsfonds. eze regeling is bedoeld om de lokale samenleving te stimuleren om activiteiten te organiseren, die een bijdrage leveren aan onze maatschappij en gericht zijn op de genoemde doelgroepen.
Op is op
U kunt nog een aanvraag indienen voor een eenmalige activiteit in 2015. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld en eventueel toegekend voor zover het budget dit toelaat. In dit geval geldt: ‘op is op’.

Voorwaarden en aanvragen
Onder Loketten > Subsidie stimuleringsfonds vindt u het aanvraagformulier en de volledige beschrijving van de algemene voorwaarden en toetsingscriteria. Wanneer u vragen heeft over het Stimuleringsfonds, kunt u contact opnemen met afdeling Beleid team Maatschappelijke Zaken.