Snoeien van bomen in de gemeente

Het gespecialiseerde snoeibedrijf Quercus is in opdracht van de gemeente gestart met het snoeien van 2300 bomen van de in totaal 19.000 straatbomen die in de gemeente staan. Er is gestart in de kern Nootdorp, daarna volgen delen van de kernen Oud Delfgauw en Pijnacker. De werkzaamheden richten zich vooral op onderhoud van de bomen; het snoeien van laaghangende takken en het wegnemen van gevaarlijke en hinderlijke takken. Door het nu snoeien van de bomen zorgen we voor veilig en gezond bomenbestand.
Heeft u vragen?
Heeft u vragen over de uitvoering van de werkzaamheden dan kunt u contact opnemen met toezichthouder de heer Herman de Beer via telefoonnummer 14 015