Steeds meer diervriendelijke LED-verlichting

De gemeente Pijnacker-Nootdorp past in de buitengebieden steeds meer diervriendelijke LED-verlichting toe. Dat gebeurt op het moment dat de bestaande buitenverlichting door renovaties moet worden vervangen. De fractie van de Partij voor de Dieren wilde naar aanleiding van de programmabegroting voor de komende jaren van het college van B & W weten of deze diervriendelijke verlichting wordt gebruikt in de buitengebieden. Het college laat weten dat dat inderdaad gebeurt, dit jaar onder andere aan het Molenpad en bij de Dobbeplas. Daar is verlichting aan gebracht die niet schadelijk is voor vleermuizen en vogels. Maar ook in het stedelijk gebied worden steeds vaker LED-lampen gebruikt met kleuren die zijn afgestemd op de gevoeligheid van vleermuizen en vogels. Dat is bijvoorbeeld gebeurd achter het Parochiehuis in Pijnacker. “De effecten van verlichting zijn nog steeds onderwerp van onderzoek”, merkt het college wel op.