Nog geen duidelijkheid over Zwembad De Viergang

Het gaat niet lukken om al in november een voorstel aan de gemeenteraad te doen over de toekomst van het zwembad De Viergang in Pijnacker. Dat voornemen was te ambitieus, zegt het college van B & W. Er wordt nu op gemikt dat er in het eerste kwartaal een voorstel ligt, zodat de financiële consequenties kunnen worden afgewogen bij de Kadernota 2016. Het college antwoordt dit op vragen van de Partij van de Dieren naar aanleiding van de Programmabegroting 2016-2019. De fractie wilde weten wat de stand van zaken is van de dialoog met het bestuur van het zwembad. rnUit een zogenaamde dialoogbijeenkomst in april van dit jaar bleek dat het zwembad in Pijnacker-Nootdorp in een grote behoefte voorziet. De vraag wie er dan financieel verantwoordelijk voor is, is echter nog niet beantwoord. “De dialoogbijeenkomst heeft op dit onderdeel onvoldoende informatie opgeleverd”, aldus het college. Er is daarom meer tijd en informatie nodig om met een uitgewerkt voorstel te kunnen komen.rnDe gemeenteraad besloot vorig jaar al dat er minder gemeentelijk geld naar het zwembad zou moeten vloeien. Het zwembad hoort niet meer tot het zogenaamde kernvastgoed van de gemeente, besloot de raad in oktober.rnOm het zwembad draaiend te kunnen houden zijn flinke investeringen nodig voor onderhoud aan de technische installaties.