Gemeente Pijnacker-Nootdorp hijst regenboogvlag

In de gemeente Pijnacker-Nootdorp zal aanstaande maandag 12 oktober 2015 de regenboogvlag worden gehesen in het kader van de zogeheten ‘Coming Out Day’. Officieel vindt de Coming Out Day op 11 oktober plaats, maar omdat deze dag dit jaar op een zondag valt, wordt de vlag zelf een dag later gehesen. De dag staat al vele jaren zowel nationaal als internationaal bekend als de dag waarop aandacht wordt besteed aan het moment dat een lesbienne, homo, biseksueel of transgender openlijk voor zijn of haar seksuele voorkeur uitkomt. Het hijsen van de vlag wordt als symbool gezien dat iedereen in de gemeente het hele jaar door zichzelf moet kunnen zijn en zich geaccepteerd en (sociaal) veilig moet kunnen voelen.
Op initiatief van Gemeentebelangen
Directe aanleiding voor het hijsen van de vlag in Pijnacker-Nootdorp is de motie die gemeenteraadslid Richard van Oevelen namens Gemeentebelangen indiende tijdens een raadsvergadering in mei van dit jaar.

Reeds voorafgaand aan deze vergadering had de motie steun gekregen van een meerderheid in de raad, waaronder ook de LPN. Direct na behandeling van de motie bood Richard van Oevelen namens zijn partij de eerste regenboogvlag aan de burgemeester aan.

LHBT-beleid
Al in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 werd in de ogen van de grootste lokale partij van Pijnacker-Nootdorp duidelijk dat binnen de gemeente eigenlijk weinig bekend was over het onderwerp LHBT. Daarom werd dan ook tijdens de algemene beschouwingen in oktober 2014 door raadslid Van Oevelen een lans gebroken om het college een onderzoek te laten verrichten of er binnen Pijnacker-Nootdorp behoefte was om LHBT-beleid te ontwikkelen. Naar aanleiding van de eerste bevindingen van dit onderzoek is inmiddels door het college een aantal concrete activiteiten geformuleerd. “Met het hijsen van de regenboogvlag geeft de gemeente een belangrijk en krachtig signaal af, maar natuurlijk gaat het uiteindelijk om het verder verankeren van LHBT-emancipatie in beleid.

Het college werkt het beleid momenteel verder uit en zodra dit is afgerond, zal dit in de gemeenteraad worden besproken.”, aldus Richard Van Oevelen. “Het hijsen van de vlag moet dan ook worden gezien als een stap in de goede richting!”, voegt fractievoorzitter Ina Mantjes hier enthousiast aan toe.