Nieuwe bestemmingsplan voor bedrijventerrein Boezem-Oost

Al in 1999 werd al gesproken over de herinrichting van bedrijventerrein Boezem-Oost. In 2008 stelde de gemeenteraad het eerste bestemmingsplan op. Nu, anno 2015 wordt er invulling aan gegeven, het voorontwerp is gereed. Er moeten vooral kleine, lokale bedrijven komen. Maandag 19 oktober is er een informatie avond in het bestuurscentrum aan de Pijnackerse-Emmastraat. Belangstellenden kunnen dan tot 19 november het plan op het stadhuis of digitaal inkijken.